Bouwkostennota 2017

December 01, 2016 60312 keer bekeken

BDB verzorgt voor Adviescentrum voor Zorghuisvesting de projectindexering van de nieuwe Handreiking Kengetallen Benchmark Zorgvastgoed - Bouwkostennota 2017. Deze projectindexering belicht de volgende sectorspecifieke onderdelen: ‘Cure – Hotfloor’, ‘Cure – Overig’ en ‘Care – Zorg & Wonen’.

De Handreiking Kengetallen Bouwkostennota 2017 is een vervolg op de in 2013 gepubliceerde Bouwkostennota. Ook voor deze Bouwkostennota geldt dat deze antwoorden wilt geven op zowel principiële als praktische vragen bij investeringsbeslissingen, over gebouwentypes, vloeroppervlak, bouwkosten. Maar ook over organisatievormen en contractuele relaties; actuele informatie die essentieel is voor het overleg met interne en externe stakeholders.

Hieronder kunt u de genoemde Bouwkostennota en/of Projectindexering downloaden:

Handreiking Kengetallen Benchmark Zorgvastgoed – Bouwkostennota 2017

BDB Projectindexering Bouwkostennota Zorghuisvesting – Juli 2016

Wilt u meer informatie over de Bouwkostennota, klik hier.

Voor het bestellen van de indexcijfers met een andere peildatum en/of gedetailleerde cijfers kunt u contact opnemen met BDB.

BDB Bouw(kosten)data, persoonlijk, compleet en op maat!
+31 (0) 88  426 16 00
info@bdb.nl

Cookie settings