Risico Indicatiemodel kosteloos beschikbaar

September 29, 2015 2493 keer bekeken

Met het Risico Indicatie Model krijgt u inzicht in de loon- en prijswijzigingen op werksoortniveau ter ondersteuning van uw inkoopproces en ter inschatting van de financiële projectrisico’s.

Inzicht in loon- en prijswijzigingen
Uit onze klantcontacten blijkt dat vanuit de markt behoefte is aan gedetailleerdere inzichten in (toekomstige) loon- en prijswijzigingen ter ondersteuning van het inkoop-, aanbestedings- en onderhandelingsproces. Om in deze informatiebehoeften te voorzien, hebben wij het Risico Indicatie Model ontwikkeld. Met dit model krijgt u inzicht in de loon- en prijswijzigingen op werksoortniveau ter ondersteuning van uw inkoopproces en ter inschatting van de financiële projectrisico’s.

Hulpmiddel voor risicoanalyse
Bij het verwerven of uitvoeren van een bouwproject heeft u te maken met het risico op loon- en prijswijzigingen. De hoogte van dit financiële risico is sterk afhankelijk van de aard, omvang, looptijd en soort contract (traditioneel of geïntegreerd) van uw project. Het Risico Indicatie Model is een hulpmiddel waarmee u specifiek voor uw project (vooraf) kostenontwikkelingen kunt inschatten en monitoren waardoor u proactief kunt anticiperen op de aanwezige financiële risico’s.

Met behulp van onze indexcijfers per werksoort is het mogelijk de kostenontwikkelingen van zowel het verleden als voor de toekomst bepalen. Daarnaast kunt u niet alleen de kostprijs indexeren, maar ook de marktwerking hierin meenemen. Deze ontwikkelingen zijn te gebruiken als ondersteuning bij contract- en prijsonderhandelingen met uw opdrachtgever en/of onderaannemers.

Het model is kosteloos op te vragen via info@bdb.nl of 088 – 426 16 00. Het Risico Indicatie Model is standaard gevuld met indexcijfers van enkele peilmomenten zodat u een indruk krijgt van de mogelijkheden van het model. Voor het maken van een volwaardige risicoanalyse adviseren wij het model te vullen met indexcijfers van andere pijlmomenten. De indexcijfers van andere peilmomenten zijn tegen vergoeding bij ons verkrijgbaar.

Wij geven graag een toelichting en demonstratie van het model. Neem voor meer informatie contact met ons op.

BDB Bouw(kosten)data, persoonlijk, compleet en op maat!
+31 (0) 88  426 16 00
info@bdb.nl

Cookie settings