Londonorm marktconform?

January 01, 2014 1726 keer bekeken

Jaarlijks worden door VNG de nieuwe 'Londo'-normen vastgesteld. Maar hoe marktconform is deze norm? BDB maakt een vergelijk van de werkelijke kostenontwikkeling van scholen en de ontwikkeling van de VNG-norm.

Gemeenten hebben de wettelijke taak om zorg te dragen voor adequate onderwijshuisvesting. Hierbij hanteren de gemeenten over het algemeen de normbedragen uit de VNG (model)verordening om de financiƫle kaders vast te stellen. Het aflopen decennium staat de bekostiging via dit beleidskader regelmatig ter discussie. Het niet financieel sluitend krijgen van een business case voor onderwijshuisvesting is hierbij een veel voorkomende klacht, zeker in combinatie met het maatschappelijk vereiste Frisse Scholen concept. BDB heeft naar aanleiding hiervan de ontwikkeling van normbedragen geanalyseerd, de verschillen ten opzichte van BDB Kostendata in kaart gebracht en de financiƫle impact vastgesteld.

Hier is het volledige artikel te downloaden.

BDB Bouw(kosten)data, persoonlijk, compleet en op maat!
+31 (0) 88  426 16 00
info@bdb.nl

Cookie settings