Wijzigingen bouwbesluit per 1 januari 2021, wat zijn de financiële gevolgen?

October 22, 2019 18846 keer bekeken

Vanaf januari 2021 gaan de wijzigingen van het bouwbesluit in waarbij de eisen voor bijna-energieneutraal bouwen (BENG-eisen) worden doorgevoerd. Deze nieuwe eisen zorgen voor een andere scope van uw project en hebben daardoor financiële gevolgen.

Deze gevolgen maken geen onderdeel uit van onze reguliere indexcijfers rondom loon- en prijswijzigingen. Het is echter wenselijk om inzicht te hebben in deze financiële consequenties. In deze publicatie geven wij de resultaten weer van onze verkenning van de kostenverhoging als gevolg van deze wijzigingen.

Klik hier om de volledige publicatie te openen.

Deze publicatie is opgesteld met als uitgangspunt dat de nieuwe eisen vanaf juli 2020 zouden worden doorgevoerd. Een vernieuwde versie zal begin 2021 worden gepubliceerd, inclusief een eventuele aanpassing van de kostenstijgingspercentages in het licht van onze dan vernieuwde referenties.

BDB Bouw(kosten)data, persoonlijk, compleet en op maat!
+31 (0) 88  426 16 00
info@bdb.nl

Cookie settings