Toepassen van indexcijfers

Toepassen van indexcijfers in een contract

Voor het verrekenen of het afkopen van loon- en prijswijzigingen gedurende het bouwproces is een breed scala van mogelijkheden en oplossingen voorhanden. Elk project kent haar meest optimale vorm. Bij het toepassen van indexcijfers zijn een aantal cruciale aspecten te benoemen, zoals de gestanddoeningstermijn van de aanbieding, de keuze en de tenaamstelling van de indexreeks, de verrekeningswijze, de start- en de einddatum en de te verrekenen componenten. In de publicaties ‘Loon- en prijswijzigingen tijdens het uitvoeringsproces’ en ‘Stabu Besteksteksten op basis van UAV 2012’ vindt u hierover meer. Een deskundig advies hierover is wel een vereiste.

In opvolging op onze publicatie 'Trendbreuk bij onderhandse aanbestedingen' hebben wij een overzicht  opgesteld met de belangrijkste aandachtspunten voor het toepassen van de BDB Marktindicator en Trends.
U vind hier deze toelichting:

Rekenen met indexcijfers

Bij het toepassen van indexcijfers is een correcte rekenwijze van essentieel belang. Voor veel klanten is dit geen dagelijkse kost. De rekenmethodiek is namelijk afhankelijk van het type indexcijfers dat u heeft afgenomen. Hieronder vindt u de rekenregels per type indexcijfers.

Wij helpen u graag hierbij. Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies.

BDB Bouw(kosten)data, persoonlijk, compleet en op maat!
+31 (0) 88  426 16 00
info@bdb.nl

Cookie settings