Indexcijfers

Een veel gestelde vraag is 'Welk indexcijfer heb ik nodig?'. Wij voorzien u graag van de beste en economisch meest voordelige oplossing voor uw financiële bouwvraagstuk. We stellen uw informatiebehoeften centraal en bieden u een op maat gemaakte oplossing. U ontvangt van ons de indexcijfers die aansluiten bij uw project. Met deze oplossing bespaart u wel 5% tot 25%.

Onze indexcijfers kennen een veelvoud aan toepassingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn het verrekenen van loon- en prijsstijgingen tijdens het bouwproces, het onderhandelen over lonen en prijzen, het indexeren van herbouwwaarden en het verkrijgen van inzicht in de aanbestedingsmarkt. Op deze pagina vindt u algemene informatie over onze indexcijfers. Wilt u weten welke indexcijfers u nodig heeft voor uw project? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Loon- en prijswijzigingen
De indexcijfers van BDB geven inzicht in de kostenontwikkelingen van de lonen, materialen en materieel. Hierbij maken wij onderscheid tussen structurele en conjuncturele ontwikkelingen. De structurele kostenontwikkelingen omvatten de prijsontwikkelingen van de productiekosten bij een onveranderde vraag. Met andere woorden, dit is de kostprijsontwikkeling. De conjuncturele kostenontwikkelingen omvatten de prijsontwikkelingen die ontstaan door vraag en aanbod op de aanbestedingsmarkt. Dit geeft de marktwerking weer. De conjuncturele ontwikkelingen bewegen zich rondom de structurele ontwikkelingen.

De beste en economisch meest voordelige oplossing voor uw financiële bouwvraagstuk vraagt om een volledig dekkende en breed opgezette database. Uit onze informatiebron kunnen wij u iedere op maat gemaakte oplossing bieden. Wij beschikken over bouw(kosten)data voor:

  • Alle sectoren   -   woning-, utiliteits-, gww-bouw en installaties
  • Alle markten   -   overheid, onderwijs, gezondheidszorg etcetera
  • Alle projecttypen   -   nieuwbouw, renovatie, herstel en verbouw en onderhoud
  • Alle fasen   -   plan, realisatie, exploitatie en herdefinitie
  • Alle projecten   -   generiek of project-specifiek
  • Alle abstractieniveau’s   -   van object tot specifiek loon of materiaal
  • Alle momenten   -   verleden (vanaf 1914), heden en toekomst
  • Alle datasoorten   -   absoluut en relatief

Voor een groot deel van de vraagstukken kunt u gebruik maken van onze generieke indexcijfers. Deze generieke indexcijfers zijn gebaseerd op referentieobjecten voor de projecttypen nieuwbouw en onderhoud. Sluit uw project grotendeels aan op de gehanteerde uitgangspunten van de gemonitorde referenties dan voldoen deze generieke indexcijfers aan uw vraagstelling. Op dit moment hebben wij de volgende referenties in ons assortiment:

Woningbouw Utiliteitsbouw Grond-, weg- & waterbouw
Eengezinswoningen  Portiekwoningen Galerijwoningen Kantoorgebouwen Bedrijfsgebouwen Schoolgebouwen Zorgcomplexen Woonrijp maken Aanleg kunstwerken Aanleg wegen    Aanleg spoorwegen

Wijkt uw project sterk af van onze referentieobjecten, is een projectspecifieke oplossing aan te bevelen. Deze oplossingen worden volledig afgestemd op de uitgangspunten van het project. Hierdoor voldoen deze indexen aan de omvang en de samenstelling van het project en de daarbij behorende specifieke onderdelen (loon, materiaal en materieel) en krijgt u een optimaal beeld van de prijsstijgingen en –dalingen binnen uw project.

Bouwbesluitwijzigingen ed
De wijzigingen ten gevolge van wet- en regelgeving, maatschappelijke of sector gerelateerde ontwikkelingen kunnen kostenverhogend en/of kostenverlagend werken. Deze kostenontwikkelingen brengen wij apart voor u in beeld en dienen als gevolg hiervan apart te worden meegenomen bovenop de ‘reguliere’ indexcijfers.

BDB Bouw(kosten)data, persoonlijk, compleet en op maat!
+31 (0) 88  426 16 00
info@bdb.nl

Cookie settings