Ruimte OK > Actuele financiële paragraaf Kwaliteitskader geeft inzicht in levensduurkosten

June 12, 2024 84 keer bekeken

Gemeenten en schoolbesturen beschikken vanaf nu over een actuele set standaardkengetallen die inzicht geven in de stichtingskosten van een schoolgebouw in het funderend onderwijs.

Ruimte OK, Persbericht, 06-06-2024
BDB Bouwkostendata heeft in opdracht van Kenniscentrum Ruimte OK de financiële onderbouwing van het landelijke Kwaliteitskader Huisvesting geactualiseerd.

De kwaliteitscriteria zelf zijn deze editie niet aangepast. De onderbouwing van de financiële paragraaf is wel nieuw in opzet. De referentiegebouwen voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs zijn geactualiseerd en voor het primair onderwijs is een extra referentie van een grote school toegevoegd. 

Met objectieve maatstaven geeft BDB inzicht in de stichtingskosten volgens de standaard kwaliteitseisen uit het Kwaliteitskader Huisvesting. In deze nieuwe versie van de financiële paragraaf zie je zowel de investeringskosten als de exploitatiekosten. Dit geeft inzicht in de totale levensduurkosten.

De financiële paragraaf van het Kwaliteitskader vindt u via deze link.

BDB Bouw(kosten)data, persoonlijk, compleet en op maat!
+31 (0) 88  426 16 00
info@bdb.nl

Cookie settings